Cukilan-Preambule

SATU cita-cita yang luhur untuk menuliskan pengalaman dalam bentuk tulisan, apalagi cerita. Semula tidak terbayangkan ada tawaran mencetak karya tulisan saya. Eeh, tiba-tiba sahabat saya namanya Sang Pujangga Ghozali Mukti dan Ahmad Eko Nursanto, komandan detaktangsel.com melayangkan tawaran untuk bikin buku.

Go to top

Copyright © 2013  Detak Group. All rights reserved.

Support by pamulang online